Μέλη


Δυνητικά μέλη του Συλλόγου των Αποφοίτων του ΠΣΠΠ είναι -όπως ορίζεται και στο Καταστατικό του- όλοι όσοι ως μαθητές υπήρξαν εγγεγραμμένοι, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, στα μητρώα μαθητών του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών, από την ίδρυσή του και σε οποιαδήποτε τάξη ή σχολική βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο αποφοίτησης από το ελληνικό σχολείο.

Τακτικά θεωρούνται όσα μέλη έχουν εγγραφεί ύστερα από αίτησή τους και έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο. Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, όπως και να ψηφίζουν για την λήψη αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Ο εκάστοτε Καθηγητής Πανεπιστημίου – Επόπτης του Π.Σ.Π.Π. , όσοι υπήρξαν Επόπτες και το διδακτικό προσωπικό του Π.Σ.Π.Π., ανεξαρτήτως διάρκειας χρονικής υπηρεσίας σε αυτό, δύνανται , κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεώς τους, να εγγραφούν αυτοδικαίως ως Επίτιμα μέλη του Συλλόγου. Τα Επίτιμα μέλη μπορούν, προαιρετικά, να καταβάλλουν οποιαδήποτε συνδρομή ή εισφορά θέλουν στο Σύλλογο

Οποιοδήποτε Δυνητικό μέλος μπορεί μέσω της παρούσας ιστοσελίδας να εγγραφεί ως Τακτικό μέλος ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

1) Κατεβάστε και συμπληρώστε την ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

2) Στείλτε τη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εκτυπώστε την και ταχυδρομείστε την στη διεύθυνση

Σύλλογος Αποφοίτων ΠΣΠΠ
Κτίριο Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών
Μαγούλα, Κ. Καστρίτσι
26500 Ρίο

3) Καταθέστε την συνδρομή σας (10 €) στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου:


Προσοχή: Αναγράψτε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας στην αιτιολογία της κατάθεσης για να συσχετιστεί η πληρωμή σας με την αίτηση εγγραφή σας. Η εγγραφή σας στα μητρώα του συλλόγου ως τακτικό μέλος θα ολοκληρωθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει εκπληρωθεί η συνδρομητική σας υποχρέωση.