Σύλλογος Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών


Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2009, με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την αποφοίτηση των πρώτων τελειόφοιτων του σχολείου, που λειτουργεί στην Πάτρα και από τη δεκαετία του 1970.

Μετά από προσπάθειες αποφοίτων του Πειραματικού Λυκείου το όνειρο πολλών γενιών, για τη δημιουργία ενός Συλλόγου Αποφοίτων έγινε πραγματικότητα. Η πρωτοβουλία που τελικά καρποφόρησε ήταν ένα κάλεσμα στους απόφοιτους όλων των τάξεων στο παλιό κτίριο του ΠΣΠΠ, στο τετράγωνο που ορίζουν οι οδοί: Κορίνθου, Μανιακίου, Μαιζώνος και Βαλτετσίου, την Κυριακή 24 Μαΐου 2009.

Το κάλεσμα οδήγησε στην υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του Συλλόγου από 104 μέλη -απόφοιτους μιας σειράς ετών- και εντός του καλοκαιριού του 2009, με την υπ' αριθμ. 737/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, αναγνωρίστηκε το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία "Σύλλογος Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών" με έδρα το Κάτω Καστρίτσι Δήμου Ρίου (θέση "Μαγούλα") που έχει σκοπούς τους αναφερόμενους αναλυτικά στο καταστατικό του.
Σκοποί του Συλλόγου είναι :

- Η με κάθε μέσο καλλιέργεια σχέσεων, πνευματικής επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου καθώς και μεταξύ τούτων και του Πειραματικού Σχολείου.

- Η επέκταση της δράσεως του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών και σε άλλους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς τομείς.

- Η έκδοση δημοσιευμάτων σχετικών με την Ιστορία και τη δράση του Πειραματικού Σχολείου και των αποφοίτων του καθώς και περιοδικών εντύπων με σχετικό περιεχόμενο.

- Η με κάθε πρόσφορο μέσο εξύψωση του Π.Σ.Π.Π. και γενικώς η με οποιοδήποτε τρόπο ενίσχυση του έργου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο γισ την τριετία 2013 - 2016 αποτελείται από τους: Ιωάννα Μιντιλογλίτη (Πρόεδρος), Πέτρος Ψωμάς (Αντιπρόεδρος), Ελένη Μεσαλά (Γενικός Γραμματέας), Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης (Ταμίας), Πάνος Χατζηαντωνίου (Ειδικός Γραμματέας), Πέννυ Μακρή (Έφορος Εκδηλώσεων), Μαίρη Γιαλελή (Σύμβουλος).

Παρελθόντα Διοικητικά Συμβούλια

Το ιδρυτικό προσωρινό Δ.Σ.
To Δ.Σ. για την τριετία 2009-2012